Preistabelle 360cc - 12oz

Anzahl Becher Preis  Preis pro 1.000 Preis pro Stück
1.000 €291,- €291,- €0,291
2.000 €483,- €241,50 €0,242
3.000 €587,- €195,67 €0,196
4.000 €694,- €173,50 €0,174
5.000 €783,- 156,60 0,157
6.000 €846,- 141,- €0,141
7.000 €900,- €128,57 €0,129
8.000 €975,- €121,88 €0,122
9.000 €1.057,- €117,44 €0,117
10.000 €1.119,- €111,90 €0,112
15.000 1.595,- €106,33 €0,106
20.000 €2.015,- 100,75 €0,101
> 25.000 Preis auf Anfrage Kontakt