Preistabelle 230cc - 8oz

Anzahl Bechern Preis  Preis pro 1.000 Preis pro Stück
1.000 €245,- €245,- €0,245
2.000 €368,- €184,- €0,184
3.000 €453,- €151,- €0,151
4.000 €524,- €131,- €0,131
5.000 598,- 119,60 0,120
6.000 644,- 107,33 €0,107
7.000 689,- €98,43 €0,098
8.000 742,- €92,75 €0,093
9.000 795,- €88,33 €0,088
10.000 850,- €85,- €0,085
15.000 1.208,- €80,53 €0,081
20.000 1.544,- 77,20 €0,077
> 25.000 Preis auf Anfrage Kontakt