Preistabelle 120cc - 4oz

Anzahl Becher Preis  Preis pro 1.000 Preis pro Stück
1.000 €189,- €189,00 €0,189
2.000 €290,- €145,- €0,145
3.000 €344,- €114,67 €0,115
4.000 €411,- €102,75 €0,103
5.000 448,- 89,69 0,090
6.000 510,- 85,- €0,085
7.000 564,- €80,57 €0,081
8.000 599,- €74,87 €0,075
9.000 624,- €69,33 €0,069
10.000 671,- €67,10 €0,067
15.000 956,- €63,73 €0,064
20.000 1.186,- 59,30 €0,059
> 25.000 Preis auf Anfrage Kontakt